Ritueelbegeleiding
Persoonlijke waarde in symboliek

RitueelbegeleidingDagelijkse rituelen zijn onderdeel van ons leven en geven er structuur aan. Zo heeft een kind bijvoorbeeld zijn avondritueel nodig om in slaap te kunnen vallen, of een volwassene zijn ochtendritueel om de dag goed te kunnen beginnen. Elke cultuur, elke religie gebruikt haar eigen gecreëerde rituelen waar het aan gehecht is en die voor een onderlinge band zorgen. Ook mensen die geen religieuze levensbeschouwing aanhangen maken er bewust of onbewust gebruik van.

Specifieke rituelen kunnen worden opgevoerd rondom belangrijke levensmomenten waarbij iets gevierd of beleefd wordt. Zij geven een begin en een einde aan gebeurtenissen in een levensloop en brengen vaak rust. Zij bieden een overgang van de ene naar de andere fase, waardoor ze tevens een therapeutische uitwerking hebben.

Wendingen in je leven
Rituelen kunnen je goed helpen bij de verwerking van indrukwekkende wendingen in je leven, of dit nu het verlies van je baan is, het verlies van een dierbare, of een andere veranderende situatie in je leven. Rituelen drukken essentiële momenten en gevoelens op symbolische wijze uit via beelden, woorden, klanken of gebaren. Er worden persoonlijke betekenissen en intenties aan meegegeven die voelbaar en ervaarbaar zijn. Symbolen en rituele gebaren zijn zeer persoonlijk en vrij invulbaar. Ze hebben vooral een diepgaande werking als ze zelf bepaald zijn.

PuurAfscheid begeleidt jou om, ongeacht cultuur of religie, jouw wensen in beeld te brengen en zo de weg te vinden naar een specifiek bij jou passend ritueel. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig alles zelf te doen omdat de wending zelf vaak al voor de nodige disbalans zorgt. Op basis van jouw verhaal wordt er een karakterisering gemaakt, om tot een passend en persoonlijk ritueel te komen. Zo wordt het de drager van de door jou toegevoegde waarde en wordt het van grote betekenis voor jou en eventuele betrokkenen. Het vormt de sleutel voor transformatie, de stap over de drempel naar een nieuwe situatie, waarbij de oude situatie kan worden aanvaard en de nieuwe situatie met verweven herinneringen kan worden aangevangen.

Het ritueel kan worden uitgevoerd door jou zelf of door mij, en indien gewenst vergezeld door een kring van naasten.© 2011 - 2015 PuurAfscheid - Technische realisatie: Aren IN Motion